USDG, QUEN SOMOS

Por que xorde o sindicato USDG?

Nace nunha asemblea espontánea convocada a través de redes sociais e de telefonía e nela decídese, por maioría, a creación dun sindicato para poder ter voz ante o que está a ocorrer coas nosas compañeiras e compañeiros temporais presentes e futuros.

No mes de abril dese mesmo ano acórdase levar a cabo varias accións ante a sinatura do ACORDAZO no Ministerio de Educación en Madrid coas Organizacións Sindicais CCOO, UGT e CSIF, no que se vendía un proceso de estabilización inexistente e que só conduce a un ERE (xa en marcha) nas Administracións Públicas,  ao substituír uns profesionais cualificados e con experiencia por outros novos e máis baratos (con antigüidade 0 en gran parte dos casos).
Por se fose pouco, a UE ditaminou a existencia de abuso na contratación dos traballadores temporais con contratos por máis de 3 anos e tamén a sanción a España de non reducir a cota de temporalidade, é dicir, reducir o persoal interino da administración, ao 8%.
Por todo o exposto, os traballadores temporais do ensino en Galicia viven en PRECARIO, dada a inestabilidade continua do seu posto de traballo, e tras moitos anos ocupando prazas vacantes, algo que xa se veu nesta última OPE onde máis de 400 temporais pasaron ás filas do INEM.IDEARIO USDG
Declarámonos un sindicato apolítico, onde todas as ideas dos nosos afiliados son válidas e onde as decisións son tomadas de maneira asemblearia por todos eles.
Ser apolíticos non leva á nosa falta de compromiso político e social, máis ben pola contra, apoiamos a calquera organización sindical, política e cidadá que vele polos dereitos dos traballadores do ensino público galego. Do mesmo xeito postulámonos en contra de calquera ente que non respecte eses mesmos dereitos, sexa cal for a súa forma orgánica ou xurídica.
O feminismo, a laicidade, a defensa do público como ben común e a transparencia marcan o noso ideario coma organización sindical.
Non aceptamos subvencións do Estado evitando así o nepotismo e unha relación de dependencia coa Consellería de Educación. Sí aceptaremos o local de traballo e material necesario para poder funcionar que marca a lexislación vixente.ACCIÓNS EMPRENDIDAS DENDE A NOSA FUNDACIÓN

USDG leva desenvolvidas diversas accións de reivindicación e protesta dende a súa fundación, que a continuación resumimos.
Reunímonos con todos os actores posibles para salvagardar os traballos dos compañeiros entre os meses de marzo e xuño de 2018:
Con todos os grupos parlamentarios no Hórreo.
Coas Organizacións Sindicais preexistentes.
Co Subdirector Xeral de Recursos Humanos da Consellería de Educación.
O 16 de marzo de 2018 e durante a tramitación formal de USDG, sumouse á marcha dos precarios das Administracións Públicas de Galicia para dar visibilidade ao problema dos docentes temporais e apoiar aos demais colectivos.

O día 7 de abril convocouse unha asemblea para votar a impugnación da OPE e unha concentración de protesta ante a sinatura do ACORDAZO do goberno con CCOO, UGT e CSIF, na Praza do Toural en Santiago de Compostela:

O 20 de abril celebramos unha nova asemblea para informar sobre o proceso de formación de USDG e outras cuestións na orde do día e nese mesmo día presentouse o Recurso Potestativo de Reposición ante a Consellería previo á presentación da demanda.

O 17 de maio a Plataforma de Interinos de toda España convocou concentracións en diferentes capitais de Comunidades Autónomas para pedir unha solución para os nosos compañeiros en fraude. Foi a nosa primeira aparición como USDG, xa co NIF provisional.

Transcorrido o prazo de resposta legal ao Recurso de Reposición presentado, interpuxemos no mes de xuño a demanda contra as bases da convocatoria da OPE ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, non resolta a día de hoxe. Esta demanda foi sufragada por máis de 200 docentes por afectados e solidarios e a nivel colectivo, xa que USDG aínda non estaba legalizada cando se presentara o recurso.
                                                    
Co trámite da OPE, USDG tivo que reprobar con escrito dirixido á Consellería a un membro dun tribunal que era tamén formador dalgúns dos opositores que examinaba.  Unha vez finalizado o proceso e visto que se confirmaron o que denunciamos como colectivo, unido a unha xestión desastrosa do mesmo, falta de transparencia nos criterios aplicados e as queixas dos afectados, USDG promove unha acción colectiva: o rexistro dunha queixa formal do sindicato e dos compañeiros presentes a nivel individual.

quen somos12                           
               
No mes de outubro a nosa Secretaria Xeral desprazouse a Madrid para acudir a unha xuntanza da Plataforma de Interinos de España en representación do único sindicato galego presente: USDG. Acórdase poñer denuncia nas Inspeccións de Traballo de toda España o 25 de outubro denunciando a contratación en fraude de lei do persoal temporal.

O 5 de novembro as nosas Secretarias participaron nos Diálogos coa cidadanía organizados polo Parlamento Europeo e expuxeron a situación á eurodeputada Lidia Senra.

europaweb2