FRAUDE LABORAL NAS ADMINISTRACIÓNS

ENRIQUE CARDONA. SECRETARIO DA SECCIÓN SINDICAL DE LUGO.

            Este último ano, o ministerio de traballo fixo unha campaña para rematar co fraude laboral, a idea era dar “chivatazos” para que os inspectores de traballo tiveran coñecemento de onde ir e onde actuar… Non sei se é a mellor idea pero polo menos é unha idea. Porén, chegáronlle miles de “chivatazos” e os obviaron, todos do mesmo tipo: A propia administración contrata en fraude de lei a moitos dos seus empregados e a Inspección de Traballo declarase incompetente, son as súas palabras non as miñas.

            Para resumir, a UE fai tempo que puxo o  foco sobre os traballadores temporais que encadean contratos por sistema: Ditaron a Directiva 1999/70/CE do Consello, de 28 de xuño de 1999… xa choveu… Os Estados membros comezaron a loitar contra iso pero España  “esqueceuse” de que os deberes os ten que facer a empresa privada pero tamén a pública.

            Os afectados (persoal temporal laboral, eventual, funcionario, estatutario… o nome que se lle poña en cada caso) foron dóciles e non recorreron a súa situación como si fora unha empresa privada… Non o fixeron porque pelexar contra o Estado é longo, custoso e ademais, porque os valentes que o fixeron, cando levaron ante os xuíces o tema e pediron que aplicaran a Directiva Europea, ou polo menos, consultaran ao TXUE (Tribunal de Xustiza  da Unión Europea) atopáronse  cun portazo nos narices.

            Recentemente un par de casos pasaron o filtro y “foron para arriba”, á espera da resolución, a cousa pinta ben para os demandantes que levan anos sendo temporais (no caso do máis mediático informático de Sanidade de Madrid, 17 años), é máis, o TXUE advertiu aos tribunais españois que non bloqueen o paso das consultas porque sabe que hai centos de miles de afectados.

            A tradición funcionarial española está tan arraigada que hai xente que segue a ver “normal” isto… o mesmo que se vían as “Cláusulas Solo” das hipotecas… Se a administración contrata a unha persoa para cubrir unha baixa de enfermidade ou o que sexa, esa persoa é un traballador temporal… evidentemente. Se unha persoa é contratada por medio dun proceso selectivo (non falamos “postos a dedo”) e desenvolve unha función necesaria e continua no tempo durante meses e meses… é unha necesidade de servizo temporal ou é estrutural?

            Coma eu son docente falo do que máis coñezo pero é máis ou menos o mesmo en sanidade, administración xeral, xustiza, etc. Se nos colexios non hai profesores de francés (por exemplo) e contratan interinos durante anos (xa sexa sempre o mesmo interino en cada centro ou, como cada curso hai movemento, rotando de centro educativo pero sempre dando as clases para as que non hai profesores funcionarios de carreira)… fai falla convocar prazas de profesor de francés? Claro que si! Pero é máis barato obviar as condicións laborais deses profesores. A escusa que se pon para xustificar iso es que si se convocan prazas… pero cando se fai, son poucas (moitas menos das necesarias) e cando á Administración lle interesa… e aí está o problema no ámbito laboral.

            Di a lei (española) que hai que convocar tódalas prazas de funcionario no prazo dun año desde que se produce a vacante; como isto vai lento pódese prorrogar ao curso seguinte… pero hai que sacalas! Non podes estar 10 anos tirando de interinos sen sacar oposicións, e se o fas, non podes convocar tan poucas prazas que no curso seguinte haxa máis interinos que o ano anterior.

            La solución “fría” do goberno de Montoro, pactando cos sindicatos CSIF, CCOO e UGT foi convocar tódalas prazas de golpe para que cando Europa preguntara pola altísima  temporalidade, dicir que xa non quedaba máis que un mísero 8% de interinos (nalgúns corpos hai ate un 80%). Sen saber moito do tema pode parecer unha solución… pero que pasa cos traballadores que levan, non xa máis de 24 meses nos últimos 30 meses como marca a lexislación española para a empresa privada, senón 5-10-15-25 años… ??? Todos eles están en fraude de lei, se foran dunha empresa privada, o Ministerio de Traballo obrigaría que os  fixeran indefinidos e a empresa levaría unha multa considerable.

SITUACIÓN ACTUAL EUROPEA

            Algúns países de Europa foron más “lentos” que o resto en modificar a súa lexislación adaptándoa á europea neste aspecto… Portugal, Italia, Grecia e España… (de feito España aínda non o fixo)

            En Italia unha profesora recorreu como moitos temporais españois aos tribunais, como no souberon como adaptar a lexislación europea á de Italia, preguntaron ao TXUE que debían facer con esta traballadora en fraude por abuso de temporalidade por parte do equivalente ao ministerio de educación italiano; é a chamada Sentencia Mascolo: 9 cursos seguidos como profesora interina ata que denunciou. Ela obtivo a fixeza na súa praza porque estaban abusando da súa condición de temporal; Italia ao ver a que se lle viña enriba, lexislou rapidamente o tema e así quen non puxera a súa reclamación, pasou a ser indemnizado. A sanción foi: Indemnizar ao traballador con 20 días por año traballado MÁIS a prohibición de sacar esa praza a oposición en tres años de xeito que a persoa que a ocupa sabe que a terá 3 anos máis e logo sairá a oposición co lo que pode tratar de prepararse, MÁIS una multa ao Estado, pero ADEMAIS pide responsabilidades aos cargos políticos que permitiron ese abuso, de xeito que terán moito coidado de que non se volva a producir).

Resultado de imaxes para FRAUDE DE LEI

            En España, como dixemos ao principio, os tribunais no preguntaban nunca ao TXUE como interpretar esa directiva contra o abuso da temporalidade, negando que existira PERO no caso do informático madrileño, a xuíza en Madrid si que elevou varias preguntas muy concretas, de forma que, previsiblemente, o TXUE dirá que aos que pasaran por un proceso selectivo (non postos “de confianza” que son “a dedo”) e estean en fraude de lei téñenos que facer persoal fixo xa que ese é o traballo que desempeñan tódolos días (pseudofuncionarizarlo? Penso que non existe aínda a palabra para definir a situación desas persoas porque non serán funcionarios pero traballan e traballarán coma se o foran).

            En canto o TXUE dite sentencia favorable aos temporais españois, o Estado Español, como pasou en Italia, lexislará e fixará unha indemnización o menos gravosa para o Estado; por iso miles e miles de persoas xa demandaron polos seus dereitos porque é evidente que temos un ERE en marcha para botar fora a tódolos interinos o antes posible para que non poidan facer valer os seus dereitos… Estes últimos años de axitación política e desgoberno fixo que todo se ralentizara e os afectados reaccionaran, e onde fai uns meses eran pequenos grupos, agora son decenas de miles agrupándose e presentando reclamacións e denuncias.

PROBLEMA

            Cada caso deberá verse nun tribunal co que iso supón de cartos e tempo para a administración e os afectados. Ao final hai un grupo de avogados que se especializaron neste asunto, os principais (os que agrupan a máis traballadores temporais) cobrarán unhas cantidades importantes, case 2500€ si NON se obtén a “fixeza” laboral e uns 6000€ SI se obtén, que o caso é complexo e ten moitas ramificacións, por iso cobran esas cantidades pero… Por citar o sabio refraneiro: “encima de burro, apaleado”. Non ten sentido que o propio Estado estéeche a roubar e teñas que pedir un préstamo para poder defenderte.

            É difícil saber a cantidade de persoas afectadas en toda España porque as administracións non dan os datos pero as cifras máis baixas falan de 310.000 afectados e as máis altas de 800.000…e cunhas unhas indemnizacións medias de 37000€, seguro que non son tantos, partamos a diferencia: 600.000 afectados e 25.000€ de media… As contas son abafadoras: O Estado terá que pagar mínimo 15mil millóns de euros en indemnizacións a traballadores que xa están traballando para el6… e pagar o salario dos novos 600.000 funcionarios que os substitúan (non teñen culpa algunha, por suposto)… ademais dunha aberración é tremendamente estúpido.

            E logo está o problema do sistema de acceso, fraudulento e corrupto que é en gran medida culpable disto pero aquí só falamos de lexislación laboral.