CHAMAMENTO AOS TEMPORAIS GALEGOS DAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS


Como xa viñamos anunciando, dende USDG facemos un chamamento a todo o persoal temporal de Galicia de calquera administración pública e aos definitivos en solidariedade a colaborar economicamente nas seguinte acción estatal de DENUNCIA .

OBXECTIVO: paralización de todas as OPE da admon pública en España.

DENUNCIANTE: SINTTA

https://sinttablog.blogspot.com/2019/02/mensaje-muy-importante-de-sintta.html?m=1

Máis info e achegas económicas na ligazón superior
h

Advertisements