REDE DE APOIO USDG: PERMUTAS SECUNDARIA

PERMUTAS 2019-2020. DOCUMENTO ACTUALIZADO A 09/09/2019

Faremos difusión da vosa petición nas nosas redes (cos vosos datos persoais ocultos): facebook, instagram, twitter, correo e telegram, por medio da nosa REDE DE APOIO USDG.

Envía a túa petición a info@usdg.gal ou por mensaxe privada de Facebook. Os teus datos persoais (nome, tlfno, email) non serán públicos e só se facilitarán ás persoas interesadas.

DOCUMENTO

Advertisements

NO DÍA DO DOCENTE

O LEMA ESCOLLIDO ESTE ANO NON PODE SER MÁIS FERINTE, OU CONVENIENTE?, CUN ERE QUE SUBSTITÚE PROFESORADO NOVO POR ANTIGO (“ANTIGO” CON 38 ANOS DE IDADE EN DIANTE).
TODOS SOMOS NECESARIOS, MAIS UNHA XERACIÓN DE DOCENTES, QUE SOPORTOU A CRISE, ESTÁ A SER EXPULSADA DO SEU POSTO DE TRABALLO.

QUEIXAS DO COLECTIVO DE MESTRAS DE FRANCÉS

Somos de novo o grupo de francés e queremos denunciar unha cousa que pasou o día 4/10/2019 na lista de francés. Unha compañeira colleu onte a baixa xa que dará a luz nun mes. No seu colexio (CEIP O Coto, Negreira) aprobouse por parte do Claustro e da Inspección un proxecto para dar francés este curso en 6° de primaria (na hora de libre configuración). Pois ben, hoxe deuse a súa vacante a unha compañeira de primaria (sen francés) e decidiuse dende o centro eliminar a materia de francés que xa se implantou este ano, xa que a substituta non é especialista en francés. Isto non é xusto! Non é xusto para os nenos/as do centro que xa comezaron con esa materia, non é xusto para a compañeira, que polo feito de ser nai ve truncada a posibilidade de dar francés este ano no seu centro despois do traballo que lle costou levalo adiante e non é xusto para toda a xente que estamos nesa lista pelexando por meter o francés nas escolas e contribuír ao plurilingüismo do que tanto presume a Lomce. Non entendemos por que non hai unha previsión e non se abren as listas ou se busca unha solución a todo isto.

Por outra banda, está pendente de darse unha vacante por francés en Vigo no CEIP García Barbón, no que se reflicte que se dá francés nos comentarios. Estivemos rastrexando a lista de primaria e atopamos a unha compañeira con perfil de francés (que ten restrinxida a provincia da Coruña). Por que non a chaman a ela para que poida cubrila? En primaria co perfil de inglés sempre o fan! Non temos os mesmos dereitos os de francés que os de inglés?

Gustaríanos saber que vai ser de nós e como podemos manter viva a loita pola nosa lingua francesa ante tantas inxustizas que vemos nas listas.

A USDG REXEITA A INICIATIVA DA XUNTA DE ELIMINAR DO CATÁLOGO DE PRIMARIA AS ESPECIALIDADES DE PT E AL

Sabemos de sobra que eliminar profesionais do catálogo é un paso para a extinción, precarización ou privatización dun servizo público.

Esta nova iniciativa da Xunta é totalmente inaceptable especialmente cando o noso presidente vén de anunciar un aumento de 300 millóns de euros nos orzamentos da Xunta para o 2020.

Segundo o señor Feijoo todo un éxito pese ao boicot do presidente do Reino de España, o amigo dos fondos de inversión de EEUU (máis información: https://spanishrevolution.org/pedro-sanchez-muestra-su-verdadera-cara-a-puerta-cerrada-con-dirigentes-de-wall-street/ ), tamén coñecido como Pedro Sánchez.

Ata o de agora a desculpa dos recortes era a crise e a falta de cartos, agora os orzamentos estanse a recuperar.

Que pensa facer a Xunta con eses 300 millóns de euros que tanto vende? Invertirá en servizo públios? Non, vainos repartir entre os seus amigos empresarios corruptos e ladróns que viven dos recursos e do esforzo do pobo galego vía concertos e privatizacións.

O señor narcopresidente “Frijol” (solo sé que había nieve, Feijoo dixit), esperemos que despexe a neve dos seus miolos e comece a pensar nos intereses do pobo ao que supostamente representa.

USDG-CUT. 3 de Outubro de 2019

COMUNICADO 28S

Diversos colectivos e organizacións sindicais do sector público galego (APMAEGAL, CGT, CNT, CUT, USDG, Temporais do Consorcio, ASATE, COBAS, AGIX, ASOCIATEM) manifestaranse este sábado 28 de setembro. A saída da manifestación está prevista para as 12:00 desde a entrada do Parque da Alameda.

O obxectivo da manifestación é denunciar “os falsos procesos de estabilización do emprego público que os distintos gobernos xa puxeron ou porán en marcha co aval cómplice de CCOO, UGT e CSIF”, tal e como declaran os colectivos convocantes.


Estas organizacións expresan que “o goberno non busca estabilizar ás persoas, senón ás prazas”, prazas que, denuncian: “son ocupadas dende hai anos por empregadas/os públicos temporais en fraude de lei”. Argumentan que deste xeito “facilitarase o cese e despedimento masivo de máis de 700.000 empregadas/os públicos, cunha media de idade de 45 anos e na súa maior parte mulleres, que engrosarán as listas do desemprego”.


Segundo denuncian estes colectivos conformados por persoal do sector público “a perpetuación do traballo temporal na Administración Pública española incumpre as razóns expresamente xustificadas de necesidade e urxencia ás que deben responder os contratos temporais e dá lugar á cobertura de prazas estruturais polo persoal temporal, do que a Administración pode prescindir facilmente”.


Entre as súas esixencias encóntrase:

  1. A PARALIZACIÓN INMEDIATA dos falsos procesos de estabilización, sen prexuízo da continuidade da oferta de prazas ordinarias para cubrir as baixas de efectivos.
  2. SUSPENSIÓN e anulación de todo cese e despedimento ilegal.
  3. CONSOLIDACIÓN mediante regularización administrativa, de todo o persoal público en fraude e abuso de temporalidade.
  4. IGUALDADE de trato e condicións de traballo entre persoal temporal e fixo da Administración.
  5. REVERSIÓN das privatizacións.
  6. RECUPERACIÓN de vacantes e prazas amortizadas sacando a oferta de emprego público as prazas necesarias para acabar cos cadros de persoal deficitarios.

En Compostela, a 23/09/2019

UDSD-CUT PON OS SEUS RECURSOS A DISPOSICIÓN DAS REIVINDICACIÓNS DOS MESTRES DE ORIENTACIÓN DE PRIMARIA E DOS MESTRES DE FRANCÉS

** USDG-CUT REXEITA A EXCLUSIÓN E/OU VARIACIÓN DA ORDE NAS LISTAS DAS COMPAÑEIRAS DE ORIENTACIÓN CONSOLIDADAS NA PROPIA ESPECIALIDADE

Os servizos xurídicos da USDG-CUT puxéronse a disposición das afectadas, que amosaron o seu malestar ante o Acordo da Mesa Sectorial, con respecto ao novo ordenamento da Lista de Orientación que as deixou no limbo, ou moito peor, no paro.

As compañeiras docentes, levan na maioría dos casos anos desempeñando a súa función, tras ter presentada a titulación superior esixida para exercela. Porén, a Consellería e sindicatos asinantes dese Acordo de reordenación, decidiron eliminar da lista de Orientación ás traballadoras que non tiveran consolidado nalgunha outra lista de Primaria diferente. Con esta decisión están a SALTARSE O ACORDO DE INTERINOS no que se establece que os traballadores consolidan o seu posto tras ser chamados nunha lista da que forman parte. Non existe ningunha excepción a dita regra, e se ben as compañeiras pertencían a maiores a outra lista de orixe, a configuración da lista de Orientación Primaria fíxose seguindo as normas ditadas pola Consellería en cada momento e cumprindo os requisitos que foron variando e cumprindo as docentes.

Desde USDG-CUT apoiamos e solicitamos a sindicatos e Consellería, que van tratar o tema na próxima Mesa Sectorial, que SUBSANEN DITA INXUSTIZA, dado que non hai base legal nin lóxica para tal discriminación do persoal de Orientación consolidado en dita lista ou se fagan responsables das consecuencias legais e sociais que leva suprimir os derietos das docentes de Orientación Primaria.

Resultado de imaxes para orientacion educativa primaria

**USDG-CUT APOIA A LOITA DOS MESTRES DE FRANCÉS POR MANTER OS SEUS POSTOS DE TRABALLO

Representantes dos Mestres de Francés, puxéronse en contacto coa nosa asesoría para atallar o problema xurdido coa supresión de prazas desta especialidade nas adxudicacións do CADP, que aparecen no Catálogo da Consellería. O colectivo quere deixar patente o problema mediante este comunicado que USDG-CUT apoia e refrenda:

“Novamente volvemos a observar que se repite o e cada curso: estanse adxudicando vacantes de francés por primaria e a explicacion dende a consellería é que o colexio quere un mestre de primaria e non de francés e a conselleria fai o papel de cómplice e de verdugo da especialidade.

O colectivo de mestres de francés de primaria protesta enérxicamente e pide ás OO SS que non sexan elas tamén cómplices e verdugos. Pensamos que non están sendo eficaces as protestas e que se segue a incumplir , de xeito moi consciente e intencionado, a legalidade vixente.

Non queremos ser consentidores de tamaña inxustiza e poñemos en coñecemento de todos os sectores o que está a ocorrer.

Necesitamos unha solución e unha resposta por parte da administración.”

USDG-CUT apoiará todas as decisións ao respecto que tome o colectivo e esixirá o cumprimento da RPT en todas as especialidades e corpos na que esta existe.

FRAUDE LABORAL NAS ADMINISTRACIÓNS

ENRIQUE CARDONA. SECRETARIO DA SECCIÓN SINDICAL DE LUGO.

            Este último ano, o ministerio de traballo fixo unha campaña para rematar co fraude laboral, a idea era dar “chivatazos” para que os inspectores de traballo tiveran coñecemento de onde ir e onde actuar… Non sei se é a mellor idea pero polo menos é unha idea. Porén, chegáronlle miles de “chivatazos” e os obviaron, todos do mesmo tipo: A propia administración contrata en fraude de lei a moitos dos seus empregados e a Inspección de Traballo declarase incompetente, son as súas palabras non as miñas.

            Para resumir, a UE fai tempo que puxo o  foco sobre os traballadores temporais que encadean contratos por sistema: Ditaron a Directiva 1999/70/CE do Consello, de 28 de xuño de 1999… xa choveu… Os Estados membros comezaron a loitar contra iso pero España  “esqueceuse” de que os deberes os ten que facer a empresa privada pero tamén a pública.

            Os afectados (persoal temporal laboral, eventual, funcionario, estatutario… o nome que se lle poña en cada caso) foron dóciles e non recorreron a súa situación como si fora unha empresa privada… Non o fixeron porque pelexar contra o Estado é longo, custoso e ademais, porque os valentes que o fixeron, cando levaron ante os xuíces o tema e pediron que aplicaran a Directiva Europea, ou polo menos, consultaran ao TXUE (Tribunal de Xustiza  da Unión Europea) atopáronse  cun portazo nos narices.

            Recentemente un par de casos pasaron o filtro y “foron para arriba”, á espera da resolución, a cousa pinta ben para os demandantes que levan anos sendo temporais (no caso do máis mediático informático de Sanidade de Madrid, 17 años), é máis, o TXUE advertiu aos tribunais españois que non bloqueen o paso das consultas porque sabe que hai centos de miles de afectados.

            A tradición funcionarial española está tan arraigada que hai xente que segue a ver “normal” isto… o mesmo que se vían as “Cláusulas Solo” das hipotecas… Se a administración contrata a unha persoa para cubrir unha baixa de enfermidade ou o que sexa, esa persoa é un traballador temporal… evidentemente. Se unha persoa é contratada por medio dun proceso selectivo (non falamos “postos a dedo”) e desenvolve unha función necesaria e continua no tempo durante meses e meses… é unha necesidade de servizo temporal ou é estrutural?

            Coma eu son docente falo do que máis coñezo pero é máis ou menos o mesmo en sanidade, administración xeral, xustiza, etc. Se nos colexios non hai profesores de francés (por exemplo) e contratan interinos durante anos (xa sexa sempre o mesmo interino en cada centro ou, como cada curso hai movemento, rotando de centro educativo pero sempre dando as clases para as que non hai profesores funcionarios de carreira)… fai falla convocar prazas de profesor de francés? Claro que si! Pero é máis barato obviar as condicións laborais deses profesores. A escusa que se pon para xustificar iso es que si se convocan prazas… pero cando se fai, son poucas (moitas menos das necesarias) e cando á Administración lle interesa… e aí está o problema no ámbito laboral.

            Di a lei (española) que hai que convocar tódalas prazas de funcionario no prazo dun año desde que se produce a vacante; como isto vai lento pódese prorrogar ao curso seguinte… pero hai que sacalas! Non podes estar 10 anos tirando de interinos sen sacar oposicións, e se o fas, non podes convocar tan poucas prazas que no curso seguinte haxa máis interinos que o ano anterior.

            La solución “fría” do goberno de Montoro, pactando cos sindicatos CSIF, CCOO e UGT foi convocar tódalas prazas de golpe para que cando Europa preguntara pola altísima  temporalidade, dicir que xa non quedaba máis que un mísero 8% de interinos (nalgúns corpos hai ate un 80%). Sen saber moito do tema pode parecer unha solución… pero que pasa cos traballadores que levan, non xa máis de 24 meses nos últimos 30 meses como marca a lexislación española para a empresa privada, senón 5-10-15-25 años… ??? Todos eles están en fraude de lei, se foran dunha empresa privada, o Ministerio de Traballo obrigaría que os  fixeran indefinidos e a empresa levaría unha multa considerable.

SITUACIÓN ACTUAL EUROPEA

            Algúns países de Europa foron más “lentos” que o resto en modificar a súa lexislación adaptándoa á europea neste aspecto… Portugal, Italia, Grecia e España… (de feito España aínda non o fixo)

            En Italia unha profesora recorreu como moitos temporais españois aos tribunais, como no souberon como adaptar a lexislación europea á de Italia, preguntaron ao TXUE que debían facer con esta traballadora en fraude por abuso de temporalidade por parte do equivalente ao ministerio de educación italiano; é a chamada Sentencia Mascolo: 9 cursos seguidos como profesora interina ata que denunciou. Ela obtivo a fixeza na súa praza porque estaban abusando da súa condición de temporal; Italia ao ver a que se lle viña enriba, lexislou rapidamente o tema e así quen non puxera a súa reclamación, pasou a ser indemnizado. A sanción foi: Indemnizar ao traballador con 20 días por año traballado MÁIS a prohibición de sacar esa praza a oposición en tres años de xeito que a persoa que a ocupa sabe que a terá 3 anos máis e logo sairá a oposición co lo que pode tratar de prepararse, MÁIS una multa ao Estado, pero ADEMAIS pide responsabilidades aos cargos políticos que permitiron ese abuso, de xeito que terán moito coidado de que non se volva a producir).

Resultado de imaxes para FRAUDE DE LEI

            En España, como dixemos ao principio, os tribunais no preguntaban nunca ao TXUE como interpretar esa directiva contra o abuso da temporalidade, negando que existira PERO no caso do informático madrileño, a xuíza en Madrid si que elevou varias preguntas muy concretas, de forma que, previsiblemente, o TXUE dirá que aos que pasaran por un proceso selectivo (non postos “de confianza” que son “a dedo”) e estean en fraude de lei téñenos que facer persoal fixo xa que ese é o traballo que desempeñan tódolos días (pseudofuncionarizarlo? Penso que non existe aínda a palabra para definir a situación desas persoas porque non serán funcionarios pero traballan e traballarán coma se o foran).

            En canto o TXUE dite sentencia favorable aos temporais españois, o Estado Español, como pasou en Italia, lexislará e fixará unha indemnización o menos gravosa para o Estado; por iso miles e miles de persoas xa demandaron polos seus dereitos porque é evidente que temos un ERE en marcha para botar fora a tódolos interinos o antes posible para que non poidan facer valer os seus dereitos… Estes últimos años de axitación política e desgoberno fixo que todo se ralentizara e os afectados reaccionaran, e onde fai uns meses eran pequenos grupos, agora son decenas de miles agrupándose e presentando reclamacións e denuncias.

PROBLEMA

            Cada caso deberá verse nun tribunal co que iso supón de cartos e tempo para a administración e os afectados. Ao final hai un grupo de avogados que se especializaron neste asunto, os principais (os que agrupan a máis traballadores temporais) cobrarán unhas cantidades importantes, case 2500€ si NON se obtén a “fixeza” laboral e uns 6000€ SI se obtén, que o caso é complexo e ten moitas ramificacións, por iso cobran esas cantidades pero… Por citar o sabio refraneiro: “encima de burro, apaleado”. Non ten sentido que o propio Estado estéeche a roubar e teñas que pedir un préstamo para poder defenderte.

            É difícil saber a cantidade de persoas afectadas en toda España porque as administracións non dan os datos pero as cifras máis baixas falan de 310.000 afectados e as máis altas de 800.000…e cunhas unhas indemnizacións medias de 37000€, seguro que non son tantos, partamos a diferencia: 600.000 afectados e 25.000€ de media… As contas son abafadoras: O Estado terá que pagar mínimo 15mil millóns de euros en indemnizacións a traballadores que xa están traballando para el6… e pagar o salario dos novos 600.000 funcionarios que os substitúan (non teñen culpa algunha, por suposto)… ademais dunha aberración é tremendamente estúpido.

            E logo está o problema do sistema de acceso, fraudulento e corrupto que é en gran medida culpable disto pero aquí só falamos de lexislación laboral.

RESULTADOS DAS OPOSICIÓNS: DENUNCIA PÚBLICA

                       

 A USDG-CUT quere máis unha vez denunciar publicamente a inxustiza e a arbitrariedade con que a Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional resolve os procedementos selectivos de acceso á función pública docente.

            Este sindicato xa ten denunciado estes procedementos. Pola vía contenciosa fixémolo contras as bases da convocatoria da OEP de 2018. Publicamente fixémolo con protestas diante de San Caetano, con comunicados dirixidos á Consellería e mediante comunicados públicos dirixidos á Comunidade Educativa.

            Despois dunha longa etapa de recortes e de destrución de emprego público e conxelación das convocatorias de acceso, temos asistido a uns procedementos selectivos de acceso á función pública docente con resultados catastróficos: en case todas elas foron suspendidos entre o 80% e o 90% dos aspirantes, xa dende a primeira proba da fase de oposición.

            Dende un punto de vista da xestión dos Recursos Humanos, isto prodúcese por dous motivos: primeiro, polas deficiencias técnicas da propia Consellería, que non quere recoñecer que é incapaz de asegurar un seguimento xusto do proceso. En segundo lugar, por mor das irregularidades que se veñen producindo en todas as convocatorias: a opacidade dos criterios de cualificación da primeira proba (publícanse uns xenéricos de avaliación uns días antes do exame), a imposibilidade de poder revisar o exame unha vez feito, a non publicación das notas de suspensos da primeira proba ao mesmo tempo que os de aprobados, o significativamente baixo número de aprobados nesa primeira proba, a de coñecementos científico-técnicos, as notas baixas e ou moi baixas, o escaso tempo de correccións co que contaron os tribunais, o elevado número de aspirantes por tribunal etc. Citamos algunhas irregularidades, entroutras moitas, que serven coma indicios de que estes procesos son arbitrarios, inxustos e opacos.

            Mais o peor disto, e que mesmo podemos dicir que é unha ilegalidade , é que só pasaron á fase de concurso practicamente o mesmo número de aspirantes que prazas tiña cada tribunal. Así, a fase de concurso perdeu a súa específica función; todo isto tivo lugar sabotando as normas da propia convocatoria. Sabotouse a fase de concurso (concurso-oposición) e a fase de didáctica, creando un proceso no que practicamente ninguén supera a primeira proba, agás aqueles dedicados plenamente ao estudo (os aspirantes non traballadores, de baixa ou con permisos para estudar ). Tales resultados son inadmisibles (podemos ollalos na táboa) e, non son, tal e como aduce a Consellería, pola “falla de nivel” dos aspirantes. Isto acontece porque existe unha práctica consciente de boicotear o papel decisorio da fase de concurso, o cal é ilegal xa que se está a conculcar o sistema selectivo dos funcionarios de carreira preceptuado baixo a fórmula do concurso-oposición, que prescribe a disposición adicional 12ª.1 da L.O. 2/2006 de Educación.

            Moitos destes suspensos son funcionariado interino e substituto licenciado ou graduado, con anos de experiencia, que ve mutiladas ,convocatoria tras convocatoria, as súas expectativas de progreso na carreira docente e, para alén disto, vive ameazado, e as súas familias, pola precariedade laboral que se deriva da falla secular de regularización do emprego temporal no sector público.

            Voltamos pois a esixir non só un sistema de acceso á función pública docente xusto, máis tamén esiximos medidas claras e decididas a procurar á estabilidade laboral do colectivo de traballadores temporais en fraude de lei, a fin dos recortes de persoal no ensino, unha carga horaria lectiva razoable para os docentes, ratios de alumnos aceptables, atención á diversidade digna e de calidade nos centros educativos e unha política educativa máis transparente e democrática.

Alfonso Álvarez. Secretario da Sección Sindical de Pontevedra de USDG.